top of page

Kết quả ngày NO GI giải Jujitsu toàn quốc 2020

Vậy là kết thúc giải!


Hẹn mọi người năm sau 😉