top of page

Setup đòn Armbar từ vị trí Half-guard

Làm thế nào để từ half-guard có thể khống chế đối thủ 1 cách hiệu quả và tiến tới armbar đối phương?