top of page

Thực hiện đòn Kimura ở vị trí Side-control

Làm thế nào để kiểm soát chặt đối phương trong khi thực hiện đòn Kimura ở vị trí Side-control?


22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
Post: Blog2_Post
bottom of page