top of page

Vietnam Top Team đi thi đấu giải Jiu-Jitsu quốc gia

Fight team của VTT sẽ lên đường đi thi đấu giải Jiu-Jitsu quốc gia từ ngày thứ 6 và trở lại vào ngày thứ 4 tuần tới, 30 tháng 10.


Chúng tôi đã có sự chuẩn bị để đảm bảo cho sinh hoạt CLB trong thời gian này bị ảnh hưởng tối thiểu:

- Chỉ có các lớp MMA nghỉ

- 100% các lớp còn lại hoạt động bình thường và sẽ có người dẫn lớp hoặc Open Mat


Các bạn ở nhà luyện tập chăm chỉ, đợi fight team mang huy chương về nhé 😘


113 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page