top of page

​LƯU Ý: mỗi giao dịch

chỉ áp dụng 1 khuyến mại

MONTH.png

Tập nhiều lớp

Yêu cầu mua cùng lúc, cùng thời hạn tập (ví dụ cùng là thẻ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng...)

  • 2 lớp: giảm 15%

  • 3 lớp trở lên: giảm 30%

  • Các thẻ cần được thanh toán trong 1 giao dịch

bottom of page